book online

Winter season 2018/2019

December 16, 2018 to Easter mondat April 17, 2019The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily

  reservation@name.com

  Reservation hotline: +1 800 1234 556

  Εγγραφές Νέου Σωματείου

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  > Αίτηση Εγγραφής Μέλους ΕΟΧΑ
  > Αποδεικτικό κατάθεσης Παράβολου
  > Απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ στο οποίο να αναφέρεται η ομόφωνη απόφαση ένταξης στην Ομοσπονδία
  > Απόφαση του ΔΣ για συγκρότηση σε σώμα και ονομαστική κατάσταση των μελών
  > Επικυρωμένο αντίγραφό του Καταστατικού
  > Αντίγραφο Καταστατικού αναγνώρισης σωματείου από το Πρωτοδικείο
  > Αντίγραφο Αναγνώρισης του σωματείου από την Γ.Γ.Α (Εάν υπάρχει)
  > Αποδεικτικό ύπαρξης ΑΦΜ
  > Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της τελευταίας εκλογικής συνέλευσης
  > Πιστοποιητικό Μεταβολών
  > Επιπλέον λογότυπο του συλλόγου φωτογραφία

  Copyright © 2024 All rights reserved.
  Publish by Web-Greece.Gr